EIGEN WONING EN PARTNERALIMENTATIE

PARTNERALIMENTATIE EN INSCHRIJVING OP EEN OUDE ADRES

Hebt u samen een eigen woning, en blijft uw ex-partner daarin wonen? En bent u nog (voor een deel) eigenaar van deze woning? Dan mag u het bedrag van het eigenwoningforfait dat u hebt aangegeven voor (uw deel van) deze woning, als betaalde partneralimentatie aftrekken. Kunt u geen eigenwoningforfait meer aangeven omdat u langer dan 2 jaar geleden uit elkaar bent gegaan? Geef dan de waarde van uw deel van de woning en de eventueel hierbij behorende schuld aan in box 3 (sparen en beleggen). U mag dan een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait van deze woning als betaalde partneralimentatie aftrekken. U rekent dit bedrag uit door het eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met het percentage van uw eigendom in de woning.