MAG MIJN WERKGEVER VRAGEN OF IK GEVACCINEERD BEN?

NEE DIT MAG NIET. VACCINATIE IS VRIJWILLIG

Bewijs van vaccinatie

Als werkgever:  mag u niet aan uw werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs. Dit mag niet door hun privacy. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. 

Bedrijfsarts mag vragen naar coronavaccinatie

Een bedrijfsarts mag wel vragen of uw werknemer is gevaccineerd, als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. Een werknemer mag daarna zelf bepalen of hij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag dit weer niet met u delen als werkgever. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met u delen.

Ander werk of werkplek voor werknemer zonder vaccinatie

U mag een werknemer die niet gevaccineerd is geen ander werk geven of op een andere werkplek neerzetten. De bedrijfsarts adviseert u of en hoe een medewerker aan het werk kan. Dit advies geeft de bedrijfsarts met de gegevens die hij heeft van een werknemer. Het advies mag geen gegevens bevatten die terug te leiden zijn naar 1 werknemer. 

Het is belangrijk dat u weet waarom een werknemer zich niet wil laten vaccineren. Als dit om medische redenen is, kan de werknemer dit met de bedrijfsarts bespreken. Dan kunt u daarna samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe u de kans zo klein mogelijk maakt dat deze werknemer collega’s, patiënten of cliënten besmet. Bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen tegen verspreiding van het coronavirus te dragen. Of door tijdelijk ander werk te gaan doen. 

Naar de rechter

Komt u er echt niet uit met uw werknemer? Dan heeft u of uw werknemer de mogelijkheid naar de rechter te stappen als u binnen de arbeidsrelatie geen overeenstemming kunt bereiken over de: 

door de werknemer (ervaren) vaccinatiedwang of vaccinatiedrang; en 

uw wens om besmettingsgevaar zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Een rechter weegt de belangen van u en de werknemer af en kijkt of er is voldaan aan het:

Noodzakelijkheidscriterium: is vaccinatie nodig voor het doel om coronabesmetting op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan?

Proportionaliteitscriterium: hoe verhoudt een en ander zich tot de belangen van de werknemer?

Subsidiariteitsbeginsel: kan de werknemer het doel ook op een minder ingrijpende manier bereiken?

Daarmee komt vast te staan of uw instructie aan uw werknemer om zich te laten vaccineren tegen corona redelijk was. En of uw werknemer die moest opvolgen.