MINDER PARTNERALIMENTATIE AFTREKBAAR VANAF 2020

FAMILIERECHT

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. 

U mag 51,95% van het bedrag aan partneralimentatie die u in 2018 betaald hebt, aftrekken bij uw belastingaangifte. Als u in 2018 bijvoorbeeld in totaal 3.000 euro partneralimentatie betaalde, mag u 1.558,50 euro aftrekken van uw inkomstenbelasting.

 

Afbouw aftrektarief betaalde partneralimentatie

Jaar  2020 - 46%

Jaar 2021 - 43%

Jaar 2022 - 40%

Jaar 2023 - 37,05%     

 

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

 

 

15_org 15_org