WAT IS EEN ERFENIS BENEFICIAIR AANVAARDEN?

ERFRECHT

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in principe geen negatieve nalatenschap erven. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Dit heet in juridische termen het ’vereffenen van de nalatenschap’. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening. Is er geen vereffenaar benoemd, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening.

Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de centrale balie van de rechtbank. 

Keuze maken binnen 3 maanden 

Bent u erfgenaam en heeft een andere erfgenaam al beneficiair aanvaard? Binnen 3 maanden nadat u kennis heeft genomen van de aanvaarding moet u uw keuze maken. Maakt u binnen deze termijn geen keuze, dan heeft u de erfenis beneficiair aanvaard.

15_org 15_org