WAT IS EEN ERFENIS ZUIVER AANVAARDEN?

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u zich spullen van de overledene toe-eigent, dan gaat de wet ervan uit dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Ook als u zich als erfgenaam ’gedraagt’ kan dit leiden tot zuivere aanvaarding. Bijvoorbeeld als u schuldeisers betaalt met geld uit de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding van een erfenis bent u ook aansprakelijk voor alle schulden, zelfs als de schulden groter zijn dan het vermogen van de overledene. In dat geval is sprake van een negatieve nalatenschap. Dan bent u wettelijk verplicht deze schulden te betalen.

Wilt u een erfenis zuiver aanvaarden, dan kunt u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit is niet verplicht. Als u geen verklaring aflegt, kunt u op enig moment toch gevraagd worden om alsnog te verklaren dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Dit kan zelfs via de rechter worden afgedwongen.

Zuiver aanvaarden kunt u alleen als u 18 jaar of ouder bent (onder de 18 jaar kunt u alleen verwerpen of beneficiair aanvaarden).

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 is uw privévermogen beter beschermd tegen een (onverwachte) schuld uit een erfenis. Dit volgt uit de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als u goederen uit de erfenis verkoopt. Of deze op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor de gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

15_org 15_org