ADOPTIE BUITENLANDS KIND

VOORWAARDEN ADOPTIE BUITENLANDS KIND

Iedereen die een kind uit het buitenland wil adopteren moet voldoen aan voorwaarden. Om aan de adoptieprocedure deel te kunnen nemen heeft u daarnaast een beginseltoestemming nodig. Dit betekent dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.

Algemene voorwaarden voor adoptie buitenlands kind

Bij adoptie van een buitenlands kind gelden de volgende algemene voorwaarden:

Op het moment dat u de aanvraag voor beginseltoestemming doet, mag u de 42-jarige leeftijd niet hebben bereikt. In geval van bijzondere omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

U en uw eventuele partner moeten toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).

Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar. In geval van bijzondere omstandigheden kan ook hierop een uitzondering worden gemaakt.

Uw gezondheid mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. U moet u zich medisch laten keuren.

U moet in Nederland wonen.

U bent vanaf het tijdstip van vertrek van het buitenlandse kind naar Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, kan ook voorwaarden stellen aan adoptie. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, leeftijd of het inkomen.

Adoptie door man en vrouw

Een man en een vrouw kunnen alleen samen een kind uit het buitenland adopteren als ze zijn getrouwd.

Adoptie door paren van gelijk geslacht

2 mannen of 2 vrouwen kunnen alleen samen een kind uit het buitenland adopteren als dit mag volgens de regels van het land waar het adoptiekind vandaan komt. Daarnaast moeten de mannen of vrouwen getrouwd zijn.

Individuele aanvraag/eenouderadoptie

Als u alleenstaand bent, een lat-relatie heeft, samenwoont en/of wanneer u en uw partner een officieel geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunt u uitsluitend als individuele aanvrager een adoptieprocedure starten. Uw verzoek kan alleen met instemming van uw eventuele partner worden ingediend.

Ook voor gehuwden is het mogelijk om op naam van één van beiden een aanvraag in te dienen. Dit kan gunstig zijn, bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners. De leeftijd van de oudste partner wordt namelijk als uitgangspunt genomen bij een gezamenlijke aanvraag. Voor de partner gelden geen wettelijke leeftijdscriteria. Wel wordt tijdens het gezinsonderzoek gekeken of de leeftijd van de partner geen risico’s oplevert voor het kind. De partner dient de voorlichting te volgen, moet ook medisch gekeurd worden en inzage geven in het JDR en wordt eveneens betrokken bij het gezinsonderzoek.

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor alleenaanvragers om een buitenlands kind te adopteren, zijn beperkt. Veel landen geven de voorkeur aan gehuwde stellen. In de praktijk komen alleenaanvragers, als er al mogelijkheden zijn, meestal in aanmerking voor een zogenaamd moeilijk plaatsbaar kind. Dit zijn kinderen met een medisch probleem of kinderen ouder dan vier jaar.

Alleenaanvragers met een partner van gelijk geslacht hebben op dit moment beperkte mogelijkheden bij de Nederlandse Adoptie Stichting (via deel- of volledige bemiddeling) en Adoptiestichting A New Way.

De kansen voor een alleenstaande man zijn zeer klein. Via de vergunninghouders is er vrijwel geen kans, eventueel wel via deelbemiddeling.

 

 

 

 

 

 

15_org 15_org