SMARTENGELD NAAR MEDISCHE FOUT

ONTSIERING VAN GELAAT EN LICHAAM

Na klachten ter zake van gevoelloosheid en bewegingsbeperking van het rechterbeen volgt doorverwijzing door de huisarts naar de neuroloog. Deze heeft scans laten maken, echter niet hoog genoeg, waardoor hij verkalkte hernia niets heeft ontdekt. Hierdoor is de vrouw niet op tijd geopereerd. Was er wel tijdig geopereerd, dan was, volgens de deskundige, de kans op verslechtering van haar toestand ong. 5% geweest. De vrouw geeft nu een incomplete dwarslaesie, waardoor zij nog nauwelijks kan lopen. Er is sprake van een uitzonderlijk ernstige graad van invalidering, waardoor zij volledig bedlegerig is geworden. Zij is volledig afhankelijk geworden van hulp van anderen, heeft geheel het vermogen verloren tot het verrichten van normale ADL activiteiten en ze verkeerd in een sociaal  isolement. Voorts heeft ze voortdurend te kampen met ernstige pijnklachten. Partijen waren al en smartengeldvergoeding van oorspronkelijk € 43.109,- overeengekomen. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden om hiervan af te wijken, omdat de rechter terughoudendheid dient te betrachten bij het aanvaarden van afwijkingen op het eenmaal gegeven woord.

15_org 15_org