GEZAG OVER KIND

FAMILIERECHT

Ouderlijk gezag door 1 of 2 ouders

Als 1 of 2 ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van ’ouderlijk gezag’.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Ouders die getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch samen het gezag over kinderen die worden geboren.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

De moeder van het kind krijgt meestal automatisch het gezag. Als de vader gezag wil, en hij is niet getrouwd met de moeder en heeft ook geen geregistreerd partnerschap met haar, moet hij samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen. Dit kan met het formulier gezag aanvragen. 

Gezamenlijk gezag na scheiden

Als ouders scheiden of uit elkaar gaan houden ze samen het gezag. Als u dit niet wilt, kunt u aan de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te kennen. De rechter staat dit alleen toe als dit in het belang van het kind is. De rechter bepaalt welke ouder het gezag krijgt (eenhoofdig gezag). Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter voor ieder kind afzonderlijk wie het gezag krijgt. Als een kind ouder is dan 12, dan vraagt de rechter naar de mening van het kind. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.    
Eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechter (verzoek gezag)

Voogdij bij overlijden ouders

Als beide ouders het gezag hebben, en 1 van de ouders overlijdt, dan krijgt de overlevende ouder alleen het gezag. Als maar 1 van de ouders het gezag heeft, en déze overlijdt dan bepaalt de rechter of de overlevende ouder of iemand anders het gezag krijgt. Overlijden beide ouders dan bepaalt de rechter wie de voogd (niet-ouder met gezag) van het kind wordt. Als in uw testament staat wie er voogd moet worden, vraagt de griffier of die persoon dat wil worden. 

Minderjarige moeder/vader

Over het algemeen krijgt de biologische moeder bij de geboorte automatisch gezag over haar kind. Dit is niet het geval als als de moeder minderjarig is, onder curatele is gesteld of als er sprake is van een langdurige geestelijke stoornis die het onmogelijk maakt het gezag uit te oefenen.

Om gezag uit te oefenen over uw kind moet u in principe 18 jaar of ouder zijn. Bent u een moeder van 16 of 17 jaar dan kunt u de kinderrechter vragen een meerderjarigheidsverklaring uit te spreken. Hij doet dit als het in belang is van moeder en kind. Als de moeder jonger dan 16 jaar is, stelt de rechter een voogd aan. Een minderjarige vader kan geen gezag over het kind aanvragen. Hij kan wel het kind erkennen.

 

 

 

 

15_org 15_org